IMG_1554 [„Да бъдем на „ти” с конете или как да станем естествени ездачи” 11-12.09.2010]