horse_389 [Най-известния кон. Историята на жребецът Шам]