legendary-racehorse-Phar-Lap_-6102203 [Най-великият състезателен кон]