gergana-angelova [Презентация на тема “Успешната подготовка на коня за състезателния период”]

Гергана Ангелова