horse_498 [Проведе се първия семинар на тема “Първа помощ при езда”]

първа помощ за ездачи