horse_499 [Проведе се първия семинар на тема „Първа помощ при езда“]

първа помощ при езда