horse_149 [Съдбата на планинските коне в България]