horse_aertrtedde [Съдбата на планинските коне в България]