horse_aertrtee [Съдбата на планинските коне в България]