horse_aetr [Съдбата на планинските коне в България]