horse_amnnbetr [Съдбата на планинските коне в България]