horse_asa [Съдбата на планинските коне в България]