horse_fghfgh [Съдбата на планинските коне в България]