ertert452 [Съзнателно докосване, съзнателно движение. Земя – вода – коне.]