horse_130 [Циркови коне репетират по 12 часа дневно]