yavor [Българите сме забравили за връзката между човека и коня]