horse_369 [Защо и четирите колена на слона са отпред, а при коня две са отпред и две – отзад?]