bolen-kon-01 [Физиология, анатомия и заболявания при конете]