bolen-kon-02 [Физиология, анатомия и заболявания при конете]