bolen-kon-03 [Физиология, анатомия и заболявания при конете]