horse_306 [Физиология, анатомия и заболявания при конете]