horse_371 [Физиология, анатомия и заболявания при конете]