horse_434 [Хронична обструктивна белодробна болест при конете]