horse [Често срещани заболявания при конете – съветите на д-р. Миладинов]