cvetove-pri-konete-dun-02 [Ген за Дивата окраска при конете и сребристата шарка]