cvetove-pri-konete-dun-03 [Ген за Дивата окраска при конете и сребристата шарка]