horse_373 [Ген за Дивата окраска при конете и сребристата шарка]