Ген за доминантен бял цвят при конете

Ген за доминантен бял цвят при конете

Да, такъв ген съществува и той е отговорен за „истински белите“ коне.
Повечето коне, които най-често се възприемат като бели, всъщност са сиви, но тяхната космена покривка е побеляла с годините, подобно на косата при хората.

Доминатно белия цвят е генетично различен от Сабино, а те и двата генетически и визуално се различават от сивия и кремело /цветове, които наподобяват белия цвят/. Доминантно белия цвят не е свързан с леталния бял синдром ( lethal white syndrome) при конете, както и не е форма на албинизъм. Албинизъм никога не е бил документиран при конете. (Виж Белите коне-албиноси ли са те?)

Присъствието на доминантен алел за бял цвят при конете е рядко състояние, но се появява в много породи. Наблюдаван е при породи като чистокръвният английски кон, арабския, американския бял кон и Camarillo white. Има много документирани форми на доминатно бяла окраска; в генетиката те се означават с буква и цифра от W1 до W11. Идентифицирани варианти на доминатния за бял цвят алел се асоциират с ген KIT – кодиращ протеин, отговорен за растежа на стволовите клетки. Мутациите на този ген са свързани със стомашно-чревни тумори, остри миелоидни левкемии, заболявания на стволовите клетки и пиебалдизъм. Намерени са многочислени варианти на транскрипция и разкодиране при различни изоформи на този ген.

Въпреки, че терминът “доминантно бял” обикновено се асоциира с чисто бяла окраска, доминантно белите коне могат да бъдат както изцяло бели, така и почти бели, отчасти бели или да са изпъстрени с бели петна, подобни на конете с окраска Сабино. Най-често не-бели ареали по кожата са забелязани по дорзалната ивица, гривата и ушите.

В някои случай кончета ( до 1 год.), родени с не-бели косми може да загубят някои от тях или всичките с възрастта без в генотипа си да имат ген за сив цвят.

A. Това доминантно бяло жребче, носител на алел (W1/+) изгубва почти цялото си оцветяване, когато навършва три години.
B. Същото жребче, като възрастен три годишен кон. Някои доминантно бели коне губят пигмента си с годините, дори да не притежават ген за сив цвят.
.

Алела за доминантно бял цвят и продуцираните от него бели марки и петна нямат ефект върху цвета на очите и повечето доминантно бели коне имат тъмни очи. Понякога те имат светли очи, но това не е норма и е по-скоро изключение. Кожата е лишена от пигментни клетки (меланоцити) и проявата на розово оцветяване се дължи на прозиращата мрежа от капиляри. Космената покривка върху кожата е бяла. Има много други генетични фактори, които продуцират окраски, много сходни с доминатно белия цвят, но той е генетически различен от тях.
Това са окраска Сабино, Леопард, Overo или Frame Overo (шарка, която е свързана с леталния бял синдром при конете), сивата окраска и окраските продуцирани от разреждащите цвета гени: двойно-разреждане или псевдо-двойно разреждане.

Не е документиран кон, който да е идентифицирано хомозиготен за доминантните алели на белия цвят. Изследователите предполагат, че поне повечето, ако не всички, от идентифицираните алели от W1 до W11, предизвикват спонтанен аборт на ембриона в хомозиготно състояние. Докато хомоложните мутации при мишките често се свързват с анемия и стерилитет, при “доминантно белите” коне такива следствия не са установени. Типично обаче за тези коне е да имат бели носове, което е предпоставка за тежки слънчеви изгаряния.

Статистически бял кон (Ww) кръстосан с кон с цветна окраска ще продуцира бяло поколение в 25% от случаите, останалите 75% ще бъдат с цветна окраска. Всички “истински бели” коне са хетерозиготни за доминантно белия цвят. В хомозиготно състояние (WW) зародиша би умрял, още в утробата.
Ако се кръстосат: Цветен жребец Х Бяла кобила (или обратното): 25% от поколението би било бяло, 75% цветно
Бял жребец Х Бяла кобила: 50% от поколението би било бяло (Ww), 25% ще бъде цветно (ww), 25% ще бъде хомозиготно (WW) и ще загине още в утробата.

Резултата е:
2/3 от живото поколение на бели родители ще бъде бяло. Това може да се види и от решетката на Пънет:

Хетерозиготните (Ww) ще бъдат бели, доминатния бял алел потиска не-белите w-алели.
Хомозиготните (WW) няма да доживеят за да се родят.
Поради това, че шансът да се роди бяло поколение е същият, независимо дали бял кон е кръстосан с бял кон или бял кон е кръстосан с цветен кон, развъждащите бели коне би трябвало да кръстосват бял кон с цветен за да избегнат риска от леталното хомозиготно състояние на гена за доминантно бял цвят.

Фенотипно сходни с доминатно бялата окраска цветове

Бял сабино
Сабино-белите коне имат розова кожа с изцяло бяла или почти бяла космена окраска и тъмни очи. Те са хомозиготни по доминантния SB1алел на локус Sabino 1, който е картографиран на ген KIT. Без ДНК-тест, белите сабино не са различими от доминатно белите коне. Алелите на локус Sabino 1 не са свързани с никакви здравни дефекти, но може да се нуждаят от мерки предотвратяващи слънчево изгаряне.

.

Бели – леопард
Генът за леопардова окраска (LP) gene е характерен за породите Апалооса и Кнабструп и техните петнисти окраски. LP генът е генетически напълно различен от всички други бели и петнисто-бели окраски. Окраска, характерна само с няколко цветни петна може да наподоби бяло. Два фактора повлияват евентуалната проява на окраска леопард: хетерозиготно състояние на гена (LP/lp) или хомозиготно (LP/LP) – Ако кончето е хомозиготно за LP гена и има интензивно бяло оцветяване, ще се появи като почти бяло при рождението и може да продължи да изсветлява с годините.

.
.

Летален бял синдром при конете
Леталения бял синдром при конете е генетично увреждане, свързано с хомозиготното състояние на гена за окраска “Frame Overo” и е най-добре изучено при породата American Paint.
Увредените ембриони се износват до термин и при раждането изглеждат нормални, въпреки че имат розова кожа, изцяло или почти бяла космена окраска и сини очи. Те не са албиноси, но храносмилателната им система е недоразвита. Сляпото черво е увредено и не функционира, което се дължи на отсъствието на нервни клетки (неврони) – състоянието е нелечимо. Малкото конче, което не може да се изхожда, умира от колики в течение на 72 часа след раждането си и обикновено по хуманни причини се извършва евтаназия. Хетерозиготните носители на гена са напълно здрави и не проявяват болестни симптоми.

Коне, които наподобяват бяла окраска са още:
Сивите – те са най-често срещаните “бели” коне. Най-съществената видима разлика между белите коне и сивите е кожата, която въпреки бялата космена окраска запазва сивия си цвят. Истински белите, имат розова кожа. Носителите на ген за сив цвят може да се родят с цветна космена окраска, но с годините тя прогресивно посивява и понякога изцяло побелява. Сивия цвят се контролира от доминантен алел на ген, който регулира специфичен вид стволови клетки. Конете, носители на този ген са изложени на риск от меланома – 70-80% от сивите коне над 15 години имат меланомен тумор.

Окраски, които се дължат на разреждащи гени.
Истински бялата космена покривка расте на непигментирана кожа, която няма меланоцити. Гените, които разреждат базовите цветове действат като определят концентрацията и типа на меланоцитите, но не водят до липсата им в от кожата. Разликата между белите коне и конете с разреден цвят обикновено е в бледо сините очи, кремавата космена окраска и тъмно-розова кожа. Белите марки обикновено са различими при по-близко вглеждане.

Този бял кон от порода Thoroughbred stallion (W2/+) притежава в генотипа си W2-алел, един от идентифицираните 11 доминантни алели за бял цвят. Под депигментираната му кожа, прозират капилярите.

.

.

.

Породата Camarillo White Horse има в генофонда си бяла окраска, която дължи на мутацията W4

.

.

.

.
.

Тази кобила е от породата на чистокръвните английски коне. Мутацията причинила доминантния бял цвят не е открита.

.

.

.

.
.

Конете албиноси. Очаквайте продължението….

Изготвил за „В света на конете“: Венета Въжарова
Източници: horse-genetics.com; wikipedia.org