beli-kone-leopard [Ген за доминантен бял цвят при конете]