beli-kone-sabino [Ген за доминантен бял цвят при конете]