horse_374 [Ген за петниста окраска Тобиано при конете]