horse_347 [Ген за петниста окраска при конете Frame Overo]