Baby-Horse [Хранене на кончета през бозайния период]