balur [Последици от храненето на конете с отровни плевели]