horse_294 [Последици от храненето на конете с отровни плевели]