Конят – нещо повече от работно добиче

Конят – нещо повече от работно добиче

Тандемът “кон-човек” съществува, откакто се е появил хомо сапиенс. Учени смятат, че свинята е по-интелигентна от коня(което от личен опит гарантирам, че не е вярно), но още в древността митичният кентавър е станал символ на съвършеното цяло. Вероятно това е така заради красотата на чистокръвните бегачи, които участват дори и в еротични платна на анималисти.
След Втората световна война мнозина в Европа отписаха коня като участник в стопанската и военна дейност на човека. От края на седемдесетте години обаче хората преоткриха това съвършенно творение на природата. Сега то им дава естетична наслада, развлечение, а и възможност за бизнес. Покрай конете много хора намериха своя професионална ориентация, свързана с отглеждането им, обяздването, производството на амуниция, спортни дрехи, фуражи и т.н. Архитекти, проектанти и дизайнери осъществяват нови идеи и технологични решения при изграждането и оборудването на конеферми. Дори ветеринарни лекари се специализират тясно като хирурзи, остеопати, зъболекари, психиатри и т.н., и то само по конете.
Колкото и да е странно, у нас значителна част от конете в селското стопанство се изместиха не от машини, а от непретенциозните магарета. За селски туризъм обаче се очаква, че ездитните коне ще играят важна роля за привличане на чуждестранни летовници. Дано тази статия събуди интерес в много от вас към ездитните коне. На Запад тези животни са дали началото на цяла индустрия.

Камшикът е излишен при дресура и обяздване

Американецът Монти Робъртс се опитва да въведе в САЩ възприетите в Европа хуманни методи за обучаване на младите коне, тъй като в неговата страна все още са привърженици на “твърдата ръка” В своето калифорнийски ранчо той отдавна прилага европейската школа на обяздване. Успява с търпение и такт да успокои уловените млади диви коне (мустанги), за да го допуснат до себе си. По-късно постепенно им поставя повод, юзда и седло. Накрая се появява и опитен ездач, който също с много внимание преодолява краткотрайната съпротива и успява на гърба на доскорошния див кон да приключи с началното обяздване. Камшикът не играе никаква роля. Робъртс командва първоначално от разстояние с ръце мустанга, както и с въже. с което от време не ареме изплющява във въздуха.
За да премине опитомяването безболезнено, без травми в психиката на коня, Монти Робъртс използва целия си природен талант на познавач и приятел на гордото животно. Конюшните и тренировъчните трасета са специално устроени, за да се постигне максимален ефект от обяздването и при дресурата. Своите методи той демонстрира не само в собственото си ранчо, а и като гост в конеферми в САЩ и в чужбина. По време на обездката коневъдът внимателно следи поведението на животното. Когато бягащият кон се супокои, наведе глава, започне да ближе устните си и да предъвква, това е знак за Робуртс, че конят вече желае да общува с човека.
Конят е стадно животно. В стадото има подиненост, която задължително се спазва. Така по-лесно животните оцеляват при опасност. Неподчинението се наказва строго.  Водачът гони вироглавите коне от ергелето.Когато осъзнаят вината си, вироглавците търсят “амнистия”. Те ближат водача, а той усърдно се отрива в тях и ги гали. Тези поведенчески особености на конете са известни на възпитателя и той ги използва при работа с буйните животни. Негласно се пстига споразумението “Аз, човекът, ще те ръководя, но и ще нося отговорност за теб, а ти ми се довери като на водач”. Така без травми започва един “танц”, който коневъдите наричат “танц на шест крака”, в резултата на което конят е обязден, а не “пречупен”.
Бащата на Монти Робъртс също е бил коняр, но привърженик на така наречените силови методи за обучение. Синът му от млад е изучавал навиците и поведението на конете и е ненавиждал камшика. За това колегите му дълго време са го осмивали, но вече близо 70 годишният самоук практик отдавна се ползва с международно признание.
В ранчото му, което се простира върху 45о декара, идват гости от цял свят. Те се запознават с изкуството му на дресьор, познавач на конете и въобще човек, който не обича грубото насилие. Особено силно е въздействието на методите на Робъртс върху жените. Те толкова се впечатляват от видяното и чутото от него, че се осмеляват да разкрият душата си пред американеца и даже споделят лични сексуални и физически насилия, които са преживели.

в-к “Фермер новият”