135920280688 [Конят – нещо повече от работно добиче]