kopito-kon-7 [Натурално поддържане на копитата на коня и преход от подковаване към натурално поддържане]