1808485 [Породи коне отглеждани и развъждани в България]