868553 [Породи коне отглеждани и развъждани в България]