horse_289 [След родилни възпаления на матката при кобилите]