rajdane-kobila [След родилни възпаления на матката при кобилите]