Самостоятелно вземане на ДНК проби от коне

Самостоятелно вземане на ДНК проби от коне и кучета

Процедурата за самостоятелно вземане на ДНК проби от коне и други животни е следната:

1. Свържете се с дадена лаборатория извършваща ДНК тестове и заявете безплатен комплект за самостоятелно вземане на ДНК проби от животни със специлни памучни тампони. Ако ще изпращате кръвна проба, обявете това за да не ви изпращат тампони, а само формулярите за поръчка. Комплекта, заедно с указания за ползване ще ви бъде изпратен.
Повечето тестове на коне и едър рогат добитък се правят чрез генетично изследване на косми от животните, обикновено 10-15 бр. от опашката или гривата са достатъчно, като задължително трябва да бъдат прясно отскубнати и да са с корена (фоликулата). Потърсете помощ от ветеринар, ако не сте в състояние сами да вземете косми. В такъв случай не е необходимо да Ви изпращаме тампони, а само формуляр-поръчка
За всички останали тестове може да ни изпратите за изследване проби от устата на животното, взети от Вас (без помощта на ветеринар) със специални стерилни тампони, които ние ще Ви изпратим безплатно по пощата.
2. След като получите комплекта, направете банков превод на общата сума за тестовете, които ще поръчате, съгласно ценоразписа на лабораторията и направете копие на бордерото.
3. След като го получите, отворете изпратения Ви плик и извадете само формулярите, без да отваряте опаковките с ръкавиците и със стерилните тампони. Преди да започнете вземането на пробите, попълнете с латински печатни букви формуляра-поръчка. Резултата от изследването ще получите за имената на животните, които сте написали в него, и на адреса или пощенската кутия, които сте упоменали вътре. По тази причина внимавайте за гершки.
4. Прикрепете към формуляра-поръчка копието от бордерото за банковия превод. Ако не сте извършили превода все-още, може да го направите в рамките на 24 ч. от изпращане на пробите.
5. Запознайте се с намиращия се в плика лист с термини и условия и го подпишете за да изразите съгласието си с написаното в него.
6. Прочетете внимателно намиращите се в плика указания как да вземете ДНК пробите от устата на животните. Ако имате въпроси, не се колебайте да се обадите в лабораторията за съвет.
7. Вземете пробите, надпишете съответните пликове с данни за животното, поставете дата и ги подпишете заедно със свидетеля (помощника Ви).
8. Поставете в изпратения ви голям бял и адресиран до лабораторията плик:

 • подписания формуляр-поръчка
 • бордерото за извършен банков превод
 • подписания формуляр с термините и условията
 • малките пликове с пробите на животните

9. Запечатайте плика и го изпратете на лабораторията.
10. Резултата от изследването ще получите по електронната си поща в сканиран вид в рамките на до 15 работни дни за повечето от изследванията. Ако желаете резултата и на хартиен носител, същия ще получите по пощата след още 15 дни, ако сте заявили това във формуляра-поръчка

Вземане на биологична (клетъчна) проба със специален стерилен тампон от устата на животното

Важно: Вземане на такива проби от животни, които още сучат, не е желателно! Има риск от замърсяване на пробата и няма да получите резултат!
.

.
.

.

Подготовка преди вземане на пробите:

 • Осигурете си друг човек (помощник или свидетел, може и член на семейството), който задължително трябва да присъства на вземането на пробите и да ги подпише заедно с вас като свидетел.
 • Подгответе си по един празен плик за писмо, формат А4, за всяко животно, от което ще се взема проба. Напишете на него на латиница:

– име на животното
– фамилия на собственика
– регистрационния номер на животносто (ако има такъв)
– датата на вземане на пробата

 • Животното, от което ще се вземат проби, не трябва да яде или пие течности най-малко един час преди това. Целта е да се намали вероятността от замърсяване на устната кухина или отмиване на наличните епителни клетки.
 • Непосредствено преди вземане на пробата, проверете в устата на животното и се уверете визуално, че няма храна или други материали. Ако има, почистете / изплакнете устата му за да ги отстраните и изчакайте един час, преди да пристъпите към вземане на пробата.
 • Лицето, което ще взема пробата, трябва да избягва да докосва вътрешността на устата на животното. Препоръчва се използване на латексови ръкавици за еднократна употреба.
 • Ако се вземат проби от повече от едно животно, лицето което извършва процедурата, задължително трябва да си измива старателно ръцете между вземанията или да сменя ръкавиците.
 • Никога не докосвайте стерилния тампон до друго, освен вътрешната страна на устата на животното, и веднага го поставете обратно в оригиналната му опаковка. Внимавайте тампоните с проби от различни животни да не влязат в контакт (да не се допрат) една с друга. Ако това се случи, вземете нови проби!
 • Предварително си подгответе чиста повърхност, на която да поставяте тампоните с проби, или си осигурете помощник, който да държи отворената опаковка докато свършите.

Вземане на проба от бузата на животното

1. Използвайте два тампона за всяко животно.
2. Напишете на оригиналната опаковка на тампоните на латиница името на животното, фамилното име на собственика му, регистрационния номер на животното (ако има такъв) и датата на вземане на пробата.
3. Надпишете плика със същите данни, на латиница, както по-горе.
4. Отворете пакетчето с тампоните от към страната на дръжките (на другия край има стерилен памучен тампон). Извадете първия тампон. Внимавайте да не докоснете с него някаква повърхност или предмет или друго животно.
5. Като държите тампона за дръжката (клечката) поставете другия край (който е с памука) в устата на животното, от вътрешната страна на бузата. Обтривайте с въртеливи движения на клечката около 20 секунди. За по-добро сцепление с бузата, докато обтривате от вътрешната страна, с другата ръка да притискате бузата отвън. Така ще може по-добре да обтриете между бузата и венеца на животното и да вземете повече биологичен /клетъчен/ материал. Вижте този примерен видеоклип.
6. Задръжте тампона да изсъхне на възду за 20-30 секунди (не го духайте!), като внимавате да не докосвате други предмети.
7. Поставете тампона с върха напред обратно в оригиналната му опаковка и извадете втория (ако са били вътре два). Ако оригиналната опаковка на тампоните не е хартиена, а найлонова или пластмасова, НЕ слагайте пробите обратно в нея, а ги поставете в чист обикновен хартиен плик. НИКОГА не поставяйте влажни тампони с проби в найлонова опаковка, за да не мухлясат по време на транспортирането по пощата.
8. С втория тампон повторете горната процедура, но на ДРУГАТА буза на животното. Изчакайте да изсъхне на въздух и го поставете при първия. Така ще имате по 2 тампона с генетичен материал за изследване за всяко животно, което ще даде по-добра възможност на лабораторията да извлече ДНК за тестване.
9. Поставете опаковката с двата тампона с пробите в предварително надписания хартиен плик. Никога не използвайте друго, освен хартиен плик.
10. Всяка проба от друго животно поставяйте в отделен плик! Никога не смессвайте пробите!
11. Попълнете изпратения Ви формуляр поръчка на латиница и го подпишете. По изискване на лабораторията, този формуляр трябва дс се подпише от още един човек, който е бил свидетел на вземането на пробите и правилното им поставяне в съответните пликове и надписването им. Ако на формуляра няма два подписа, пробите няма да бъдат тествани от лабораторията.
12. Така поставените проби от всяко животно в отделен плик, заедно с попълнения формуляр-поръчка, поставен в отделен плик и го изпратете на лабораторията.

Вземане на кръвни проби от коне

Процедурата за вземане на кръв се извършва само от ветеринар, който ще вземе около 3 мл. кръв (една чаена лъжичка) и ще я постави в чист стъклен или пластмасов контейнер с капачка на винт, за да може да издържи транспортиране по пощата на големи разстояния.

.

Важни предупреждения!
Точността при ДНК тестването на кръвни проби и на проби с тампон е еднаква. Докато кръвта задължително се взема от ветеринар, тампонната проба може да бъде взета от всеки, което е несъмнено удобство. Освен това кръвната проба се транспортира по-скъпо по пощата, за разлика от тампоните. Независимо от удобството, моля да имате предвид, че вземането на проби с тампони крие и някои рискове:

 • ако не се спазват инструкциите, съществува голяма опастност пробите да се замърсят (смесят с ДНК от хора или други животни);
 • ако не се внимава, съществува реална възможност за размяна на пробите от отделните животни при надписването им и поставянето в пликове. Затова се изисква присъствието и подписа на свидетел, който да потвърди, че процедурата е била спазена;
 • може да се окаже, че взетия материал не е достатъчен за изследване. Вземането на проба с тампон от животно е трудно, защото то може да не стои неподвижно и така да не успеете да обтриете добре вътрешната страна на бузата му.

Източник: www.amgenlab.com