dnk-probi-kone-6 [Самостоятелно вземане на ДНК проби от коне]