dnk-probi-kone-7 [Самостоятелно вземане на ДНК проби от коне]