horse_309 [Самостоятелно вземане на ДНК проби от коне]