46504144_2215963851788228_2901002575950118912_o [Конна база „ФригоПан“]