horse_360 [Конна база и клуб по конен спорт “Симекс”]