Какво е това Natural Horsemanship

Natural Horsemanship – Методиката на Пат Парели за възпитание на коне по “естествен” начин , без наказания и железа

Какво е това Natural Horsemanship и защо “то ни трябва “

img_2172Движението Natural Horsemanship се е появило не толкова отдавна,преди някакви си 15 години в САЩ.То е израстнало като нов поглед върху уестърн ездата , когато хората се заинтересували от обучението на коня на основата на неговата психология, а не на принуда,и после в процеса на своето развитие се е пренесло и в другите видове на езда. Благодарение на потресаващите резултати , които достигнали последователите на това течение, то бързо се разпространило из Щатите , а после излязло зад техните предели. Сега то е достигнало до Росия, у нас названието на това движение се превежда като Естествени Отношения.

Основните принципи на Natural Horsemanship (НХ)

1.НХ – това е подход, а не вид спорт.Неправилно е да се счита, че НХ не става за Конкур ипик или обездка, защото в статиите на НХ не се описват прийомите на обучение в тези видове спорт. НХ формира мисленето, с помощтта наа което вие можете да коригирате произволна програма в обучението на коня в каквото и да е.
2.Общуване с коня, изпълняване от коня на каквито искате команди, обучението е построено не на принуждение, а на добра воля. Конят ви слуша не защото се бои, а защото той ИСКА да ви слуша и да изпълнява вашите указания.
3. Отношенията с коня се строят на основата на лидерството. Вие се явявате лидер за вашия кон, именно затова той изпълнява вашата воля.
4.Конят трябва да бъде безопасен. Не трябва нито да хапе , нито да удря с крака. Не трябва да се плаши от непознати звуци и предмети. Трябва спокойно да ходи редом с човека. Не трябва да има вредни навици. Трябва безпрекословно да слуеша ездача , даже без механичните средства за управление (освен тялото, ръцете и краката на ездача, разбира се ), при това без дса губи своята индивидуалност. Така считат привържениците на НХ, и постигат това, използвайки “меки меитоди”.
5. Обучението е основано на комфорт. Конят се стреми от дискомфорта към комфорта, затова ако вие искате нещо от него, вие му причинявате дискомфорт до този момент, докато той не изпълни вашето желание. Тогава вие ВЕДНАГА прекратявате неприятното въздействие , създавайки с това комфорт. Това е използване на отрицателно подкрепяне. Но наред с това обезателно се използва и положително подкрепяне – за всеки правилен “отговор4 коня го хвалят.
6.Няма лоши, нагли и зли коне. Има невъзпитани коне. Поведението на коня се формира под въздействието на определен опит, свързан с хората, затова ако конят се държи по определен нежелан начин, това означава, че на времето това не са му го “обяснили”.Да се опитате да “обясните” отново никога не е късно !
7.За да обувачате коня в принципите на НХ, съвсем не е задължително да притежавате специални знания. Съществуват треньори, работещи по тази система ( не у нас, зад граница :-/ ) които могат да направят обучението малко по – бързо и лесно, но казано честно , това може да го направи всеки.
8.НХ подхожда на всеки кон, независимо от възрастта, породата, ръста и екстериора и т.н.
9.При обучение на коня по системата НХ прогреса става забележим още от първото занимание.Обучавайки коня само на едно действие, вие ще забележите траен ефект даже в това поведение, над което не сте работили.
10.Обучението минава под формата на игра. Това гарантира добрата настройка и интереса от страна на коня.
11.Голяма част от обучението се провежда на земята. Успешната работа на земята е залог за продотворната работа под седло.
12.Обучението по системата НХ не отнема много време, особено ако се провежда редовно. Някои неща може да се научат за 10 – 15 минути.

img_2083По какво Natural Horsemanship се отличава от традиционния метод на “тоягата и моркова”

Да определим някои понятия, тогава отговора ще стане очевиден
НАКАЗАНИЕ – нещо неприятно за субекта, което се извършва като отговор на негови нежелани действия, СЛЕД като действието е извършено, понякога след голям промеждутък от време.Пример: родителите ругаят ученика за лошо завършената учебна година. Той вече нищо не може да направи, за да промени текущите оценки. По тази причина наказанието по своята същност е несправедливо.

ОТРИЦАТЕЛНА ПОДКРЕПА – нещо нежелателно за субекта,което се извършва като отговор на неговите нежелателни действия, В МОМЕНТ на извършване на тия действия. Пример : ученикът, вместо да се готви за изпит, брои гаргите през прозореца. Родителите постигат това той да седне и да се занимава (как го постигат не е важно, главното е резултата – че ученика е седнал да учи ).В резултат изпита е взет нормално и годината е завършена съвсем прилично.

ПОЩРЕНИЕ – нещо приятно за субекта, което се извършва като отговор не неговите желани действия, СЛЕД като действието е извършено, понякога след голям промеждутък от време. Пример: вие стре прояздили коня просто забележително, много сте довлни от него , и , прибирайки го в бокса, щедро го угощавате с моркови.Конят, разбира се, е невероятно радостен на такъв подарък, но от това не следва, че той ще се старае следващия път. Просто защото не е разбрал за какво именно са го наградили.

ПОЛОЖИТЕЛНА ПОДКРЕПА – нещо приятно за субекта, което се извършва като отговор на неговите желани действия, В МОМЕНТ на извършване на тия действия. Пример : вие сте завели коня до препятствието, той е скочил идеално, вие давате на коня морков или го награждавате по някакъв друг начин. В резултат у коня се появява връзка между чисто прескоченото препятствие и поощрението; той става по – старател в работата.

P6067697При метода на “тоягата и моркова” се подразбира използването на наказание и положителна подкрепа, а при неумелото използване – наказание и поощрение. Най – ряазпространена грешка се явява разсъждението “НХ не използва наказание. И какво коня за неподчинение трябва да го поглаждаш ???”. Не. Ако имате възможност да коригирате нежеланото поведение, вие го правите. Ако не, вие анализирате защо това се е случило, виждате кои са първите намеци за “отклонение” и по – нататък взимате мерки още по време на тези първи намеци.
Например , конят има навика да ви ближе ръката, а после хваща със зъби кожата така, че ви остават синини. Ако го ударите , синината няма да ви мине от това. а и съвсем не е обезателно коня да разбере, че е лошо да хапе. Напълно е възможно той да почне да ви се доверява по – малко и да се плаши от вашите резки движения. Какво трябва да се направи в такъв случай ? Бъдете по – внимателни следващия път. следващия път , като давате на коня да ви близне ръката, или си дръпнете ръката , или направете на коня знак да се отдръпне. Няма да се появи синина и няма да си развалите настроението.

КОМАНДИР И ЛИДЕР
Друго разпространено заблуждение.”Ние с моя кон сме партньори, приятели, и аз не искам да го командвам. Аз не искам да съм лидер.” Ако скоро вие яздите коня, ще очаквате, че в отговор на вашите команди той ще изпълнява строго определени действия. Вие го изтиквате с шенкелите и очаквате той да излезе напред. Вие дърпате повода и очаквате той да спре. Вие задавате направление на движението, скорост и продължителност. Вие хвалите и ругаете коня. Някога вие можете да излезете нна разходка с коня с корда и кучето на повод, тогава конят ще избира кога и накъде да тръгне, а вие ще го следвате. Но именно вие решавате ще решите да се разхождате и така също кога настъпва времето за завършване на разходката. Вие вървите след коня не защото нямате друг изход, а защото сте му разрешили да се държи така.
Та така , наистина ли равноправни партньори ? Колкото и свобода да давате на коня си, последната дума все едно си остава ваша. Инваче вашият кон ще започне да става непослушен. Вие сте лидер.
Лидерите се самоизбират, защото са по – умни, по – ловки, по – силни, по – здрави – малко ли защо ? С помощта на описаните в статиите методи на НХ, вие можете да станете лидер за вашия кон.

ФИЗИЧЕСКОТО НАКАЗАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛА
НХ не отрича използването на сила в отношенията с конете. Но ратува за това тя да се използва само в краен случай, и много акуратно. Съгласно НХ отношенията с коня са построени на доверие. Няма ли да предадете доверието на коня си , ако го ударите ?

img_2142Natural Horsemanship И ОСТАНАЛИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
“ако една процедура по изработка не носи успех, намерете друга, съществуват толкова способи да постигнете нужното поведение, толкова инструктори, способни да ги измислят”.(Карен Прайор “Не ръмжете на кучето”).Методи за работа с коня, действително има множество,при това всеки треньор яростно именно своя способ и да уверява, че всичко друго не работи, привеждайки ви стотици доводи.
Най – главното е свято да вярвате в своя метод. Когато изискванията се вписват в системата, за обучаемия става напълно възможно да ги разбере и усвои. Та какъв метод ще изберете за работа с вашия кон ?
НХ подхожда на тия, които искат да построят своите отношения коня върху взаимно разбирателство и доверие, който ще признае личността у всеки кон, който счита за недопустимо за себе си да бие коня и да му вика, който не счита, че това е диво и непредсказуемо животно, а е уверен, че към всеки кон може да се намери подход и може да се направи безопасен, надежден и отзивчив приятел.

А ето какво пише по този повод Парели :
Parelli Natural Horse-Man-Ship (Естествените Отношения на Човека и Коня по Парели ) имат за цел да подобрят живота и взаимоотношенията на конете с техните хора, възпитавайки конете като партньори.

Тази цел може да бъде постигната с помощта на познаване и разбиране на логиката на коня, животното – жертва, а също така в самовъзпитаване на ездачите, с какъвто и вид спорт да се занимават те. Моралното, емоционално и физическо развитие, в съчетание с уверенността в себе си и отношенията , построени на лидерство ще помогнат да се изработи по – мирен подход към живота като цяло.

КАКВО ИЗПОЛЗВА И С КАКВО СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА Natural Horsemanship
– никакви изкуствени спомагателни средства, простотата на оглавника от връвчица, корда, нагайка (Парели я нарича carrot-stick и я използва не за удари, а по – скоро като ярката палка на катаджиите, примерно ),корда;15 метрова връвчица, юздечка с проста мека трензела, мека хакамора;, трензела от една част, за тъка работа (събиране).
– работа на земята и под седло.
– никакво наказание, само подкрепа, правеща правилното изпълнение на командите лесно, а не трудно.
– положителен, естествен и настроен на постепенност подход.
– веселие и изобретателност !

ПРОТИВ КАКВО СЕ ИЗПРАВЯ Natural Horsemanship
– изкуствени спомагателни средства : презносници и други каишки, недаващи на коня да си отвори устата, цепочки, мартингали, плаващи поводи, всички трензели, по – строги от мека трензела, оказващи по – голям натиск върху устата на коня.

– злоупотреба с шпори.
– злоупотрева с трензелата (жестоко, грубо и интензивно нейно използване )
– наказание
– агресия
– физическия опит да се накара коня да направи нещо, без обръщение към ума му, без да му се позволява да мисли и без да се иска неговото разрешение.
– много малка част работа на земята в програмата за обучение.
– липса на въображение при обучението.
– липса на веселие и игри
– принципа “целта оправдава средствата”

Материала е взет от сайта “Старый друг”
Автор: Анюта М.
Превод: Рени Кръстева
Снимки: Конна база Адгор