dressage8484 [Не се ли уморихте да дърпате повода по време на езда?]